mer än bara produkter

Kunskap – Kvalité – Flexibilitet

Dessa tre ledord beskriver E.L. System allra bäst

Flexibilitet

- Det är inte alltid som en standardprodukt passar kundens önskemål. Anpassning av befintliga produkter eller nyutveckling utifrån en idé från våra kunder är också en stor del av verksamheten. Det kan handla om allt från att leverera en produkt i en specifik färg till att ta fram nya produkter för att möta marknadens krav.

 

KUNSKAP

- Tillsammans med våra leverantörer har vi en bred kunskap inom kanalisation och mätsystem. Denna kunskap delar vi mer än gärna med oss av. Det skapar ett nära samarbete med kunderna och möjligheten att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

 

Kvalité

- Är ett ord som ständigt finns med i allt vi gör från det första kundbesöket till leverans av färdig produkt. Kvalité innefattar så mycket mer än bara själva produkten och vårt mål är att alla våra kunder skall känna att vi håller en hög kvalité genom hela säljprocessen.

 

E.L. System AB  |  Box 36108  |  400 13 Göteborg